Hubungi Kami : 0814 1350 4543

Kuliah Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas – The Religion of Islam

Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas adalah pendiri dan direktur International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) Malaysia. Beliau adalah tokoh Muslim yang melahirkan gagasan “Islamisasi Ilmu Kontemporer” yang tulisan dan karyanya, hingg saat ini tetap diminati oleh para pemikir dan intelektual, bukan hanya di dunia Islam, tetapi juga di dunia Barat. Berikut adalah sebahagian rekaman kuliah-kuliah al-Attas yang disampaikan di ISTAC dalam mata-kuliah “the Religion of Islam” pada tahun 1997.

Kuliah al-Attas,The Religion of Islam – Part 1
Kuliah al-Attas,The Religion of Islam – Part 2
Kuliah al-Attas,The Religion of Islam – Part 3
Kuliah al-Attas,The Religion of Islam – Part 4
error: Content is protected !!